Produkter

100% Organiske Jordforbedringsmidler og Løsninger til Afgrødepleje

Organiske Jordforbedringsmidler:

Organisk Jordforbedrer: Klimatsmart Vækstformel til Enhver Afgrødetype

GrowPro Organic Soil Enhancer er let at bruge, vandopløselig og let, en naturlig blanding af mikrober.

Det gør det muligt for planter at bruge alle de næringsstoffer, der er tilgængelige i jord og luft, til at dyrke afgrøder naturligt, kemisk fri og med større udbytte.

OPDAGE GROW PRO

Afgrødeplejeløsninger:

Et dextrosebaseret produkt, let at bruge og vandopløseligt.

SafeGrow er vores proprietære blanding af plantevækstfremmende rhizobacteria-mikrober og svampe.

Det kontrollerer næsten al svamp og inducerer immunitet mod skadedyr og insekter samt lindrer miljøbelastning, hjælper planter med at vokse hurtigere og sundere naturligt, hvilket minimerer risikoen for svampesygdomme og skadedyr.

OPDAGE SAFEGROW